II. Mithridatis

II. Mithridatis (GrekçeMιθριδάτης), Pontus kralı. Babası Ariobarzanis'in ölümünün ardından üçüncü Pontus kralı olarak tahta çıkmıştır. Buna karşın Antiohos İeraks ile ittifak kurup II. Seleukos'a karşı savaşmış, Ankyra Muharebesi'nde muzaffer olmuştur.

II. Mithridatis
Pontus Krallığının 3. Kralı
Hüküm süresi M.Ö. 250-M.Ö. 220/M.Ö. 210?
Önce gelen Ariobarzanis
Sonra gelen III. Mithridatis
Eş(ler)i Leodike (II. Seleukos’un kızı)
Çocuk(lar)ı III. Mithridatis
Hanedan Mithridates Hanedanı
Babası Ariobarzanis
Defin Amasya[1]

Herakleia Pontikili Memnon’a göre babası öldüğünde küçük yaşlardaydı. Tahta çıkışından kısa süre sonra krallığı Galatlar tarafından istila edilse de bir süre sonra onları püskürtebildi. Büyük olasılıkla MÖ 240/239 gibi Seleukos İmparatorluğu II. Seleukos’un kızı Laodike ile evlenmiştir.[2] Bu evlilikle beraber Frigya bölgesinden bazı şehirleri çeyiz olarak alırken, krallığında da Selevkos yanlısı dış siyaset izlemeye başlamıştır.

Bununla birlikte kayınpederi II. Seleukos ile kayınpederinin küçük kardeşi Antiohos İeraks arasında MÖ 237 yılında yaşanan Ankyra Muharebesinde Antiohos İeraks’ın yanında yer alarak savaşın kazanılmasında rol aldı. MÖ 222’de kızı Leodike’yi Seleukos İmparatoru III. Antiohos ile evlendirerek Selevkoslarla ilişkilerini yeniden güçlendirdi.

Polibios’e göre M.Ö. 220’de dönemin güçlü şehirlerinden Sinop’a saldırsa da, Rodoslulardan yardım gören şehri ele geçiremedi.[3]

220 tarihinden sonraki hayatı hakkında net bilgi bulunmamakta olduğunda bu tarihte öldüğü ya da krallığını oğlu III. Mithridatis bıraktığı belirtilirken, bu tarihi M.Ö. 210 yılına kadar uzatan görüşlerde bulunabilmektedir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Doğancı, K., Altın, R.," Strabon’a Göre Antikçağda Amaseia ve Çevresi ", Karadeniz Araştırmaları, Cilt:15, Sayı:58, Sayfa:7, Yıl:2018. URL: http://www.karam.org.tr/Makaleler/1173144151_1.%20Kamil%20Do%c4%9fanc%c4%b1.pdf. Erişim: 2020-1-1
  2. ^ Gabelko, Oleg Leonidovič (Ocak 2009). Mithridates VI and the Pontic Kingdom (The Dynastic History of Hellenistic Monarchies of Asia Minor According to the “Chronography” by George Synkellos) (Editör: Jakob Munk Hojte). Aarhus: Aarhus University Press. s. 50. ISBN 978-87-7934-655-0. 
  3. ^ Doonan, Owen (2006). Sinop Landscapes: Exploring Connection in a Black Sea Hinterland (İngilizce). Pennsylvania: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. s. 73,74. ISBN 1-931707-65-0. 
Önce gelen:
Ariobarzanis
Pontus kralı
y. MÖ 250 - y. MÖ 210
Sonra gelen:
III. Mithridatis