II. Mansur (Samani)

II. Mansur (Samanî) (Ebu'l-Haris Mansur), 997-999 yılları arasında hüküm süren Samanî hükümdarı. II. Nuh'un oğludur.

998 yılında hükümdar olan Gazneli Mahmut'un kardeşiyle taht mücadelesi yaptığı sırada, Samanîler Horasan'ı işgal etmişti. Bu sırada tahta geçen II. Mansur, Mahmut'a işgal ettiği Horasan bölgesinin iade edilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine, Sultan Mahmut, Nişabur'a yürüdü. Bu arada Mahmut, Horasan valisi Beytüzün için yardıma gelen II. Mansur ve Fâik kuvvetlerine, Maveraünnehir'e yaklaşan Karahanlılara fırsat vermek istemediğinden dolayı saldırmadı ve beklemekle yetindi.[1][2] II. Mansur'a güvenmeyen Beytüzün ve Fâik, 2 Şubat 999'da kısa süren saltanatı sırasında ülkede yalnızca Maveraünnehir'in bir bölümüne hâkim olabilen II. Mansur'un yerine tahta küçük yaşta bulunan Abdülmelik bin Nûh'u çıkardılar.[3]

Tahttan indirildikten sonra kaçan I. Mansur, komutanları tarafından yakalanarak gözlerinin oyulmasından kurtulamadı.[4][5]

KaynakçaDüzenle

  • C. E. Bosworth (1963). The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994–1040 Edinburgh University Press, Edinburgh. OCLC 360143614 Ağustos 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • R. N. Fyre (1975). The Cambridge History of Iran, Volume Four: From the Arab Invasion to the Saljuqs. ISBN 0-521-20093-8
  • E. Merçil (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4
  • E. Merçil (1987). Simcûrîler V, Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı: XIII, İstanbul.
  • M. Nazım (1931). The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna, Cambridge University Press Kitabın bir kısmı30 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Bosworth, The Ghaznavids, s.45
  2. ^ Merçil, Simcûrîler V, s.129
  3. ^ Nazım, s.42-43
  4. ^ Büyük Larousse, Mansur bin Nuh II mad.
  5. ^ Merçil, Gazneliler, s.14
Önce gelen:
II. Nuh
Samanî Emiri
Samanîler

997 - 999
Sonra gelen:
II. Abdül Melik