II. Abdül Melik (Samani)

II. Abdül Melik (Samanî) (Abdülmelik bin Nuh), 999 yılında hüküm süren son Samanî hükümdarı. II. Nuh'un oğludur. II. Abdül Melik, küçük yaşından ve devletinin son zamanlarını yaşamasından dolayı hükümdarlığı sırasında etkili olamamıştır.

II. Mansur'a güvenmeyen Beytüzün ve Fâik adlı Samanî komutanları, 2 Şubat 999'da kısa süren saltanatı sırasında ülkede yalnızca Maveraünnehir'in bir bölümüne hâkim olabilen II. Mansur'un yerine tahta küçük yaşta bulunan II. Abdül Melik'i çıkardılar.[1]

Samanî tahtında Beytüzün ve Fâik'in egemen olması üzerine harekete geçen Mahmut, Beytüzün-Fâik-Ebu'l-Kâsım Simcûrî birleşik kuvvetleriyle 16 Mayıs 999'da yaptığı savaşı kazandı ve Horasan'a hakim olup, kardeşi Nasr'ı buraya vali olarak atadı.[2] Bu sırada Samanîlerin zayıf durumundan yararlanan Karahanlı hükümdarı Samanî Devleti'ni yıktı.

KaynakçaDüzenle

  • C. E. Bosworth (1963). The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994–1040 Edinburgh University Press, Edinburgh. OCLC 360143614 Ağustos 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • R. N. Fyre (1975). The Cambridge History of Iran, Volume Four: From the Arab Invasion to the Saljuqs. ISBN 0-521-20093-8
  • E. Merçil (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4
  • E. Merçil (1987). Simcûrîler V, Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı: XIII, İstanbul.
  • M. Nazım (1931). The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna, Cambridge University Press Kitabın bir kısmı30 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Nazım, s.42-43
  2. ^ Merçil, Simcûrîler V, s.130-131
Önce gelen:
II. Mansur
Samanî Emiri
Samanîler

999
Sonra gelen:
II. İsmail