II. Hakim (الحاکم) Tam Adı: Ebû’l-`Abbâs ʿAhmed "el-Hâkim biʿEmr i’l-Lâh es-Sânî" (Arapça: ʾabū al-ʿabbas ʾaḥmad al-ḥākim biʾamr allāh, Arapçaأبو العباس أحمد الحاكم بأمر الله); (ö. 1352) Altmışikinci İslam Halifesi.

Abbasi hanedanına mensuptur. 1341-1352 yılları arasında Memlük Devleti'nin koruması altında Kahire'de halifelik yapmıştır.

Kaynakça

değiştir
  • Bu madde kısmen veya tümüyle Fransızca Wikipedia "Al-Hakim II" maddesi kaynaklıdır: [1] 20 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Fransızca)(Erişme:8.12.2016)
II. Hâkim
Doğumu:  ? Ölümü: 1352
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
I. Vasık
Ebû İshâk İbrâhîm "el-Vâsık"
İslam Halifesi
1341 - 1352
Sonra gelen
I. Mutezid
Ebû’l-Feth Ebû Bekir "el-Mû`tezid bi’l-Lâh"