II. Amasis

Mısır firavunu

II. Amasis (Eski Yunanca: Ἄμασις) veya II. Ahmose, Mısır'ın Yirmi Altıncı Hanedanının bir firavunu idi. (M.Ö. 570 – 526) Sais'teki Apries'in halefi idi. Pers fethinden önceki Mısır'ın son büyük hükümdarıydı.[1]

Onunla ilgili bilgilerimizin çoğu Herodot'tan (2.161ff) türetilmiştir ve yalnızca kusurlu bir şekilde anıtsal kanıtlarla doğrulanabilir. Yunan tarihçisine göre, ortak kökenlerdendi. Aslen Mısır ordusunda bir subaydı. Doğum yeri Saïs'teki Siuph'du. MÖ 592'de Firavun II. Psamtik'in Nubia'daki seferine katıldı.[2]

Amasis'in aile kökenleri hakkında bazı bilgiler biliniyor: Annesi, bugün British Museum'da bulunan bir büstünün gösterdiği gibi Taşhereniset idi.[3]

Polycrates, Samos Tiranı, Firavun II. Amasis ile birlikte.

KaynakçaDüzenle