I. Dmitri isyanı

I. Dmitri isyanı IV. İvan'ın Ugliç'te öldürülen oğlu olduğunu iddia eden I. Dmitri'nin Rus Çarlığı tahtında hak iddia etmesiyle 1603–1605 yılları arasında süren bir isyandır. Rusya'da IV. İvan'ın ölümünün ardından oğlu I. Fyodor çar ilan edilmiştir. Fakat iyi bir çar olamadığı için ulusal konsey ile birlikte ve eşinin kardeşi Boris Godunov ile birlikte ülkeyi yönetmiştir. 17 Ocak 1598'de ölen I. Fyodor'dan sonra Boris Godunov ulusal konsey tarafından çar ilan edilmiştir. Tahta çıkan Çar Boris, henüz tahta çıkmadan önce IV. İvan'ın küçük oğlu Dmitri İvanoviç'i öldürterek ileride tahtta hak iddia etmesini engellemeye çalışmıştır.

I. Dmitri isyanı
Karışıklık Dönemi

I. Dmitri'nin 20 Haziran 1605'te Moskova'ya girişi.
Tarih1603–1605
Bölge
Sonuç I. Dmitri'nin Çar ilan edilmesi
Rusya, Karışıklık Dönemi'ne girdi
Rus tahtı, Lehler tarafından işgal edildi
Taraflar
Rusya Çarlığı asileri Rusya Çarlığı
Komutanlar ve liderler

I. Dmitri
Vasili Şuyski (1605)


Destekleyenler

Boris Godunov
II. Fyodor  (ölü)
Vasili Şuyski (1603–1605)
Güçler
3,500 veya 4,500 Bilinmiyor
Kayıplar
Hiç Hiç

İsyanın başlaması değiştir

Polonya'da yaşayan münzevi bir keşiş olan Grigori Otrepyev Rusya'da Dmitri İvanoviç'in ölümünü duyması üzerine Rus tahtına çıkmanın yollarını aramaktadır. Rusya'ya giderek kendisini IV. İvan'ın Vasili Şuyski tarafından Ugliç'te öldürülen oğlu Dmitri İvanoviç olduğunu söyleyip, eniştesi Boris Godunov'un tahta çıkışını geçersiz saymıştır. Halk Ruriklerden geldiğine inandığı Grigori'yi desteklemiştir, bu durum Çar'ın kulağına kısa sürede gitmiştir. Boyarlar Grigori'yi sürgünle tehdit etmiştir ve Grigori 1603'te Litvanya'ya kaçmıştır.

İsyanın gelişmesi ve sonucu değiştir

Lehistan kralı, III. Zygmunt Waza'nın desteğini alarak büyük bir ordu toplama girişimlerine başlamıştır. Kral Waza, Grigori'nin komutasına 3500 asker vermiştir. Böylece bazı Kazaklar da Prens Dmitri (Grigori Otrepyev)'in ordusuna katılmıştır. Desteği toplayan Dmitri Moskova'ya gitmiştir. Çar Boris Godunov boyarları toplayarak toplantı yapacağını duyurmuştur. Halk artık Düzmece Dmitri'nin safında yer almıştır, Çar Godunov, Küçük yaşta Dmitri İvanoviç'i öldürmenin üzüntüsüyle tahtında ölmüştür. Oğlu II. Fyodor tahta çıkmaya hazırlanırken Düzmece Dmitri Rus boyarları kendi tarafına çekerek II. Fyodor'u öldürtüp Haziran 1605'te Kremlin'e girdi ve 21 Temmuz 1605'te resmen Rus çarı ilan edildi.[1]

Kaynakça değiştir