Iðunn

Idunn ve Elmalar (1890), J. Doyle Penrose'un eseri.

Idunn (Iðunn), İskandinav mitolojisi'nde ebedi gençlik tanrıçası. Şiir tanrısı Bragi'nin eşidir.

Sahip olduğu elmalarla diğer tanrıların da ölümsüzlükleri muhafaza etmelerini sağlar.