Humerus

Humerus (sağ) - anterior
Humerus (sağ) - posterior

Humerus önkol ile omuz ekleminin arasındaki uzun kol kemiğidir.