Hukuk fakültesi

(Hukuk Fakültesi sayfasından yönlendirildi)

Hukuk fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çeşitli dallarda araştırmalar yapılan fakülte. Mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık, hukuk danışmanlığı, noterlik, kaymakamlık yapabilmektedir.[1]

Türkiye'de eğitim süreleri 4 yıldır. Türkiye'deki ilk hukuk fakültesi 1874'te kurulan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olup, Cumhuriyet Döneminde yeni açılan ilk fakülte 1925'te kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla, Atatürk tarafından kurulmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi'nin esasını 1874 tarihinde Galatasaray Lisesi'nde "Dârülfünun-u Sultanî" şubesi olarak açılan "Mekteb-i Hukuk" teşkil eder. Konya Hukuk Mektebi ise 1907 yılında alınan bir kararla kurulmuş, 1908 yılında da eğitime başlamıştır. Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise 1978 yılında kurulmuştur, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi kurulması ile hukuk eğitimi bu üniversiteye geçmiştir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Rury, John L. (2019). The Oxford handbook of the history of education. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0199340033.