Fakülte

üniversite içindeki bölünme

Fakülte, bir üniversite içindeki ayrı bölümlerdir. Fakülteler en az 4 yıllık örgün (devamlı) eğitimdir, bölümüne göre 5 ya da 6 yıllık olabilir. Fakültelerin başındaki en üst düzey görevli dekandır.

Orta Çağ'ın geç dönemlerindeki hemen hemen tüm Avrupa'daki üniversiteler için model oluşturmuş olan Orta Çağ'daki Paris Üniversitesinin 4 fakültesi vardı: Teoloji (İlahiyat), Hukuk, Tıp ve son olarak Sanat fakültesi. Diğer üçünden birine devam etmek için önce birinden mezun olmak gerekiyordu. Orta Çağ'da bu dört fakültenin bir üniversitede mutlaka bulunması gerekiyordu ancak bu fiilen bazı üniversitelerde gerçekleşmedi. Genelde fakülte sayısı günümüz üniversitelerinde daha fazla olmakla beraber, diğer 4 fakülte de bulunmaktadır.