Hrant Asadur

Hrant Asadur (1862 Boyacıköy, İstanbul - 1928, Kınalıada, İstanbul), tanınmış bir Ermeni edip, tarihçi ve hukukçudur. Gostantnubolso Hayerı yev İrents Badriarknerı (İstanbul Ermenileri ve Patrikleri) adlı eseri, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin tarihine ilişkin en önemli başvuru kaynağıdır.

1871-1873 yıllarında Robert Kolej'de okudu. 1881-1884'te hukuk tahsili için Paris'e gitti. Avukatlık yaptı. 1898-1908 yılları zarfında Getronagan Lisesi'nde tarih ve hukuk hocası idi.

Çağının ünlü bir hukukçusu olarak 1909'da Bahriye Ticaret Mahkemesi, 1911'de Ticaret Kanunu'nu hazırlayan komisyon, 1912'de Encümen-i Adliye, 1914'te Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliklerine tayin edildi. 1915'te Bahriye Ticaret Mahkemesi azasından Halil Cemalettin Bey'le birlikte kapitülasyonlar hakkında hukuki nitelikte Türkçe geniş çaplı bir eser yayımladı.

Ermenice eserleri arasında, yukarıda anılan Patrikhane Tarihi'nde başka biyografik etütlerini içerek Timasdverner (1921) ve 1925'te neşredilen Şark Tiyatrosu Tarihi anılmaya değer.