Hitit müziği

Hitit müziği, MÖ 17.-12. yüzyıl Hititler'in müzik ve MÖ 17.-12. yüzyılın Geç Hititler ardıl devletleridir.

Hitit müziğinin anlaşılması, arkeolojik buluntulara ve edebi kaynak materyallere dayanmaktadır. Hititçe metinleri esas olarak müziğin dini bağlamlarda kullanımını tanımlar. Temel müzik öğeleri, Enstrümantal müzik ve şarkı söyleme ile bağırma ve alkış gibi diğer seslerdi. Az miktarda kanıt nedeniyle, Hitit müziği aynı dönemin Mezopotamya müziği ve Mısır müziği ile karşılaştırıldığında çok az anlaşılmıştır

HüseyindedeVaseB-Musikanten-Tänzerinnen4.jpg