Hillinus El Yazması

Hillinus, el yazmasını Petrus'a sunarken. Köln Kilise Kütüphanesi

Hillinus El Yazması ya da Hillinus Codex, 1010 ila 1020 yılları arasında bu el yazması dışında başka hiçbir kaynakta adı geçmeyen Hillinus için tamamlandığı düşünülen bir el yazması incildir. Metnin girişinde, el yazmasının Köln'de yapıldığı ifade edilse de, minyatür uygulamasında işlenen stil Reichenau Okulu'nu ele vermektedir. El yazması, kendilerini ayrıca keşişler olarak resmeden, Reichenaulu Hristiyan Purchardus ve Chuonradus tarafından yazılmıştır. Bu iki keşişin ismi el yazmasında geçmektedir. Bugün hala Köln Kilise Kütüphanesinde bulunan el yazmasının toplam 36,6 x 26 cm ölçülerine sahip olan 422 sayfası bulunmaktadır.

El yazmasının alışılmadık tek sayfası Hillinus'un Petrus'a el yazması sunarken gösterildiği minyatürdür. Bu zamana kadar minyatür olarak tasvir edilen mimari ürünler sadece süs maksadı ile kullanılıyordu. Ancak Hillinus El Yazması'ndaki bu sayfanın zemini, arkeolojik buluntuların da gösterdiği üzere, Köln Katedrali'nin gerçek zeminini teşkil etmektedir. Bunun dışında Petrus ve Hillinus'un üzerinde bulunan kilisenin güney yönünden görünen tasviri de hem arkeolojik hem de tarihsel veriler ile birebir uymaktadır. Minyatür tarihinde ilk olarak bir mimari tasvir, gerçekliğin aktarımında bu sayede kullanılmıştır.

İleri OkumaDüzenle

  • Holger Simon: Architekturdarstellungen in der ottonischen Buchmalerei. Der Alte Kölner Dom im Hillinus-Codex. In: Stefanie Lieb (Hrsg.): Stil und Form (Festschrift Binding), Darmstadt 2001, S. 32–44. (PDF-Versiyon - CEEC)
  • Anton von Euw: Der Hillinus-Codex der Kölner Dombibliothek und die Reichenauer Buchkunst. In: Heinz Finger (Hrsg.): Mittelalterliche Handschriften der Kölner Dombibliothek. Zweites Symposium der Diözesan- und Dombibliothek Köln zu den Dom-Manuskripten (1. bis 2. Dezember 2006) (= Libelli Rhenani. Bd. 24). Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Köln 2008, ISBN 978-3-939160-17-5, S. 251–300.