Hidrolaz

Biyokimyada, hidrolaz, bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen bir enzimdir. Örneğin, aşağıdaki tip bir reaksiyonu katalizleyen enzim bir hidrolazdır. Hücre içerisinde en çok lizozom içerisinde bulunur ve Golgi Aygıtı'nda sentezlenir.

A–B + H2O → A–OH + B–H

Adlandırma sistemiDüzenle

Hidrolazların sistematik isimleri "substrat hidrolaz" biçiminde oluşturulur. Ancak başka adlar bazen daha yaygın olabilir. Yaygın bilinen adlar genelde "substrataz" biçimindedir. Örneğin, nükleaz, nükleik asitleri hidrolizleyen bir enzimdir.

SınıflandırmaDüzenle

Hidrolazlar EC numara sınıflamasına göre "EC 3" olarak sınıflanırlar. Bu sistemde, hidrolazlar, üzerine etkidikleri bağlara göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

KaynakçaDüzenle