Halojenür

Halojenür, bir kısmı halojen atom diğer kısmı ise halojenden daha az elektronegatif radikal veya element olan ikili bileşik. Uygun koşullar altında alkali metalleri  halojenler ile direkt birleşerek genel formülü MX(X = F, Cl, Br veya I) olan halojenürleri oluştururlar. Çoğu tuz halojenürdür. Oda sıcaklığında bütün alkali metalleri beyaz katı halinde halojenürler oluştururlar.

TestlerDüzenle

KCl, KBr ve KI gibi Halojenür bileşikler gümüş nitrat çözeltisi ile test edilebilirler. Halojen Ag+ ile tepkime vererek halojen çeşidine bağlı olarak farkı renklerde çökelti oluştururlar:

  • AgF: Çökelti yok
  • AgCl: Beyaz çökelti
  • AgBr: Soluk sarı çökelti
  • AgI: Sarımsı yeşil çökelti

Halojenür içeren organik bileşikler için Beilstein testi uygulanır.

BileşiklerDüzenle

Halojenür bileşik örnekleri:

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle