Hidrojen klorür

kimyasal bileşik

Hidrojen klorür, HCl formülüne sahip renksiz, zehirli bir gazdır. Hidrojen ve klor elementlerin oluşan inorganik bileşiktir. Havadaki nem ile temasında beyaz hidroklorik asit dumanı oluşturur. Hidroklorik asit, hidrojen klorürün sulu çözeltisine verilen addır.

ÖzelliklerDüzenle

Hidrojen klorürün suda çözünmesi hidronyum ve klorür iyonlarını meydana getirerek hidroklorik asiti oluşturur. HCl + H2O → H3O+ + Cl− Hidrojen klorür, ortamda su bulunmasa bile asidik bir gazdır. Metanol gibi çözücülerde çözebilir, bu tarz çözücüler susuz tepkimelerde önem arz eder. Katı HCl'nin yapısı sonsuz zikzak zinciri şeklindedir.

ÜretimiDüzenle

Su ve sodyum klorür karışımı elektrolizlenerek saf klor ve hidrojen, ve sodyum hidroksit elde edilir 2 NaCl + 2 H2O → Cl2 + 2 NaOH + H2 UV ışığı altında saf klor ve hidrojen tepkimeye sokularak hidrojen klorür gazı üretilir. Cl2(g) + H2(g) → 2 HCl(g) Bu ekzotermik bir tepkimedir. Çıkan ürün (HCl gazı) direkt olarak deiyonize suya gittiğinden kimyasal olarak saf hidroklorik asit elde edilir. Sodyum klorür ve sülfürik asitin tepkimesiyle de HCl elde edilebilir. NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl Bu tepkime oda sıcaklığında gerçekleşir. Geride kalan sodyum klorür, üretilen sodyum bisülfat ile 200 derecede tepkimeye sokulur ve tekrar HCl elde edilir. NaCl + NaHSO4 → HCl + Na2SO4