Hicrî Şemsî takvim

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Hicri Şemsi Takvim şu anlamlara gelebilir;