Yunan mitolojisinde ve sonraki sanatta, Hesione (Eski Yunanca : Ἡσιόνη), Truva prensesidir. Telamon'un ikinci karısı ve Teukros'un annesidir.

Herakles, Hesione'yi deniz canavarından kurtarıyor; 15. yüzyıl minyatürü

Mitoloji değiştir

 
François-Alexandre Verdier

Bibliotheka'ya göre, Hesione Truva prensesidir, Truva kralı Laomedon'un kızıdır, Kral Priamos'un kız kardeşidir ve Salamis kralıTelamon'un ikinci karısıdır. Hesione'nin anlatıldığı ilk dikkate değer efsane, onu bir deniz canavarından kurtaran Herakles ile ilgilidir.. Ancak, yıllar sonra Truva Savaşı'nın potansiyel bir tetikleyicisi olarak tanımlandığında rolü önemli hale gelir.[1]

Apollon ve Poseidon, Kral Laomedon'a Truva'nın duvarlarını inşa etmelerine karşılık vadettiği ücreti ödemeyi reddettiği için kızarlar. Apollon, Truva'yı yok etmek için veba salgını ve Poseidon ise bir deniz canavarı gönderir.[2] Kahinler, Laomedon'un kızı Hesione'yi deniz canavarı Cetus tarafından yutulmasına izin verirse şehrin kurtulacağını söyler ve onu deniz kenarındaki kayalara çırılçıplak bağlayarak terk ederler.[2] Herakles, Telamon ve Oicles , Amazonlar'a yapılan seferden döndüklerinde Truva'ya uğrarlar. Kızı gören Herakles, Laomedon'un Ganymedes'in kaçırılmasına karşılık tazminat olarak aldığı muhteşem atları vermesi şartıyla kızını kurtarmaya söz verdi.[2] Laomedon teklifi kabul eder ve Herakles canavarı öldürür. Bazı anlatımlarda, Herakles canavar tarafından yutulduktan sonra, canavar ölmeden önce, üç gün boyunca iç organlarını bıçaklamıştır. Tüm saçlarını kaybetmiş olarak kurtulur. Ancak, Laomedon ona vadedilen ödülü vermeyi reddeder.

Bunun üzerine, Herakles Truva'ya saldırır, Laomedon'u ve en küçük oğlu Padarkes hariç tüm oğullarını katleder.[3] Herakles, Laomedon'un kızı Hesione'yi kendisine almak yerine Telamon'a ödül olarak verir.[4] Sonra da Hesione'un istediği tutsakları yanına almasına izin verir; böylece Hesione erkek kardeşi Podarces'i seçer. Herakles, peçesini fidye olarak vermesi karşılığında, kızın kardeşini almasına izin verir. Bu nedenle, Podarkes bundan böyle eski Yunanca (πρίασθαι / priasthai) "satın almak" anlamına gelen Priamos olarak tanınır.[5] Herakles daha sonra Truva'yı Priamos'a verir. Bununla birlikte, Priamos'un, Herakles'in Truva'ya saldırısı sırasında Frigya'ya sefere çıktığı da iddia edilmektedir.

Hesione Telamon'un evine götürülür, onunla evlenir ve ona Teukros isimli bir evlat doğurur.[6] Teukros, Telemaon'un ilk evliliğinden olan oğlu Aias'ın üvey kardeşidir. Alternatif olarak, Hesione hala gemideyken Trambelus'a hamile kalır ve sonra kaçar; Bununla birlikte, Trambelus'un annesinin Hesione değil, başka biri olması mümkündür.

Yıllar sonra, Hesione yaşlı bir kadınken, Priamos, Antenor ve Anchises'i Hesione'nin geri dönmesini talep etmek için Yunanistan'a gönderir, ancak bu talep reddedilir. Priamos daha sonra Paris ve Aeneas'ı onu geri almak için gönderir, ancak Paris, bunun yerine Sparta kraliçesi ve Menelaos'un karısı Helen'i geri getirir. Priamos, Yunanların Hesione'yi geri vermeyi reddetmesi nedeniyle, Helen'in kaçırılmasını kabul etmeye istekli olmuştur.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Schwab, G. p. 315
  2. ^ a b c Smith, p. 34
  3. ^ Smith, p. 38
  4. ^ Smith, pp. 38, 65
  5. ^ Smith, p. 39
  6. ^ Smith, p. 65

Bibliyografya değiştir