Priamos

Priamos ya da Priam, Yunan mitolojisinde Truva Savaşındaki yaşlı kraldır. Laomedon'un oğlu olup Truva şehrinin son kralıdır. Kassandra, Polyksena, Hektor, Paris Aleksandros, Troilos çocukları arasından en tanınmışlarıdır. Ülkesini çok sevmesiyle ünlenmiştir. Truva'ya duyduğu aşırı sevgi Truva'nın sonunu getirmiştir.

Neoptolemos ve Priamos