Hermes Trismegistus

Kurgusal karakter

Hermes-Thot (Yunanca: Hermes Trismegistos, Latince: Mercurius ter Maximus), Antik Mısır metinleri üzerinde çalışan araştırmacılara göre, hem bir ilahın hem yaşamış bir bilgenin hem de bir rahip sınıfının adıdır.

Yunan ilahı Hermes, ilah Hermes-Thot ya da Mısır ilahı ThotDüzenle

Antik Yunanlar kendi ilahları Hermes'in Antik Mısır ilahı Thoth ile aynı olduğunu söylerler. Bu Antik Mısır ilahı, Osiris'in habercisidir (mesajını ileten). Habercilik, aydınlatıcılık, rehberlik ve aracılık fonksiyonları olan bir ilahtır.

  • Öncelikle, hem ölülerin ruhlarının yargılanmasını kaydeden, onların günahlarını hakikat karşısında tartan vicdan sesinin, hem de insanlara bilgelik yolunun tebliğ edilmesinin, sezginin kişileştirilmiş biçimi olan ilahtır. Bu bağlamda ilah Thot insanda vicdan ve sezgi tarzında beliren kelamı simgeler.
  • Ayrıca, ruhlara ölüm sonrasında da rehberlik eder; kimi başarılı ruhları onları eğitip yükseltecek Osiris’e getirir, başarısız ruhları ise amenti’nin (amentet, öte-alem) geri düzeyli ortamlarında arınma işlemi geçirmelerinden sonra yeni bir doğuma (reenkarnasyon) sevkeder.

Eski Yunan geleneğindeki ilah Hermes’in, bazı fonksiyonları bakımından Antik Mısır ilahı Thot’a benzemesi, Yunan tradisyonuna bu ilahın Mısır tradisyonundan geçmiş olduğu görüşünü desteklemektedir. Ayrıca Yunan tradisyonunda ilah Hermes Büyük köpek Takımyıldızı ile ilişkilendirilir ki, Mısır tradisyonunda da ilah Hermes-Thot bazen şahin başı yerine köpek başı ile temsil edilir.

Bilge Hermes-Thot (Metinler ve varsayımlar)Düzenle

 
right‎

Eski metinlere göre Hermes-Thot aynı zamanda Antik Mısır'da yaşamış bilgedir. Mükemmel bilim adamı olarak da görülen hermes thot simyacılıkta önemli rol oynamıştır. Hermes-Thot kimilerine göre bir inisiye, kimilerine göre bir peygamberdi. Antik Yunanca metinlerde bilge Hermes-Thot’dan majinin, simyanın, astronominin, tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir. Bu metinlerde ondan “üç kere büyük Hermes” anlamında “Hermes Trismegistus” olarak söz edilir. Diğer Hermes’lerden ayırt edilmek üzere, bu bilge çoğu zaman Hermes Trismegistus adıyla yazılır. Mısırlılar ise, aynı zamanda hem kral, hem büyük rahip, hem de din kurucu olması nedeniyle, üç defa büyük anlamına gelen "Trimagistus" sıfatını layık gördüler.[1] James Churchward’a göre, o, Mu ve Atlantis dönemindeki tek tanrılı dini MÖ 16000 yıllarında Mısır’a getirmiş Atlantisli bir bilgedir. Murry Hope gibi kimi araştırmacılar bu yitik kıtalardaki tek tanrılı dinin Sirius kültürü yani Sirius kökenli bir öğreti olduğunu ileri sürerler. Kimilerine göre de bu Hermes-Thot’dan Tevrat’da Enok (Hanok) Peygamber ve Kuran’da İdris Peygamber adıyla söz edilmektedir.

Hermes kayıt rahipleriDüzenle

Hermes adı kimi araştırmacıların görüşlerine göre, Antik Mısır’da kayıtlardan sorumlu olan rahiplere verilen bir unvan olarak da kullanılmış olmalıdır. Bu araştırmacılar, Antik Mısır tarihini yazan Mısırlı Manetho’nun “Sothis” (Sirius yıldızının Mısırca’daki adı) adlı eserinden yapılmış bir alıntıda, Manetho’nun "ilk ‘hermes’ olan atamız Thot” diye söze başlamasının bu görüşü desteklediğini ileri sürerler. Churchward Mısır’da yazının üç evre geçirmiş olduğunu ve Atlantis’in batışına kadarki ilk evrede, Mısır’daki hermeslerin, yazılarını Atlantis’in kutsal dilini kullanarak yazmış olduklarını ileri sürer.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ GENER, Cihangir; EZOTERİK-BATINİ DOKTRİNLER TARİHİ, syf:73,2004,PİRAMİT YAYINLARI
  • Hermes, Ege Meta Yayınları
  • Büyük İnisiyeler, Ruh ve Madde Yayınları
  • Dharma Ansiklopedi, Dharma Yayınları

Dış bağlantılarDüzenle