Hepatosellüler karsinom

Hepatosellüler karsinom (HCC) karaciğerin primer kanseri.

Hepatosellüler karsinom
Hepatocellular carcinoma 1.jpg
Hepatit C pozitif olan erişkin birinde hepatosellüler karsinom. Otopsi materyali.
Uzmanlık Onkoloji Bunu Vikiveri'de düzenle

Genelde sirotik karaciğer zemininde gelişen, nodüler lezyonlarla karakterize, karaciğerin malign (kötücül) neoplazisidir. HCC, dünyada en çok görülen kanser türleri arasında 5. sıklıkta, mortalitesi ise 3. sıklıkta yer almaktadır. En sık 50 ila 70 yaşlarında görülür. Hepatit C enfeksiyonları, hepatit B enfeksiyonları, siroz başta olmak üzere; alkolik karaciğer hastalığı, tirozinemi, hemokromatozis de HCC gelişimi için risk faktörleridir. HCC'nin başlangıcı genelde sinsi bir süreçtir ve 3 yıldan uzun bir süre tanı almayabilir. Tanı alan hastaların ise ortalama yaşam süreleri 5 yıldır[1].

HCC lezyonlarında patolojik farklılaşma, hastaların prognozunun belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır[2]. HCC patolojik olarak; iyi farklılaşmış, orta derecede farklılaşmış, kötü farklılaşmış ve farklılaşmamış HCC olarak evrelendirilmektedir[3].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Bhosale P, Szklaruk J, Silverman PM. Current staging of hepatocellular carcinoma: imaging implications. Cancer Imaging. 2006 Jul 4;6:83-94. PMID 16829469 10 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. ^ Kim CK, Lim JH, Park CK, Choi D, Lim HK, Lee WJ. Neoangiogenesis and sinusoidal capillarization in hepatocellular carcinoma: correlation between dynamic CT and density of tumor microvessels. Radiology. 2005 Nov;237(2):529-34. PMID 16244261 10 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  3. ^ WHO (2000) Pathology and Genetics, Tumors of the digestive system.
Sınıflandırma
Dış kaynaklar