Hem, Hemoglobinde bulunan demirli-porfirin proteindir. Hemoglobinin prostetik grubudur. Metalloporfirinler (Metal + porfirin) grubundandır. Hem vücutta başlıca kemik iliğindeki olgunlaşmamış Eritrositlerde ve karaciğerde sentezlenir. Olgunlaşmamış eritrositlere eritroblast adı verilir.

Hem b'nin yapısı

GöreviDüzenle

Hem sentezi bozulduğunda

  1. Anemi ortaya çıkar.
  2. Biriken porfirinler vücutta toksik etki yapar.

Hem sentezinde

  1. Porfobilinojen ve ALA izomeri birikmesi karın ağrısına neden olur.
  2. Ayrıca vücutta kabızlık, kusma, kardiyovasküler ve nöropatik sistemlerde bozukluk ortaya çıkar.

SenteziDüzenle

 
Sitoplazma ve mitokondride hem sentezi