Hayvan sağlık kabini

Hayvan sağlık kabini 8 Mart 2007 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin, Veteriner Sağlık Teknikerlerinin ve Sağlık Teknikerlerinin (Üniversitelerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümü mezunu olanlar) serbest çalışmalarına olanak sağlayan yönetmeliktir. Yukarıda adı anılan meslek grupları "Hayvan Sağlığı Kabini" kurarak burada hayvan sağlığına yönelik veteriner hekimlerin reçetesini yazdığı, tarif ettiği enjeksiyon, serum, pansuman vb uygulamaları serbestçe yapabileceklerdir.