Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı

Türkiye'de bir bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, tarım ve orman işlerinden sorumlu olan bakanlık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının teşkilat ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması sonrasında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden yapılandırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı logo.svg
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 1924
Önceki kurumlar
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Türü Bakanlık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres Eskişehir Yolu 9 km
Lodumlu, Ankara
Yıllık bütçe ₺51.518.086.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
 • Bekir Pakdemirli, Bakan
 • Akif Özkaldı, Bakan Yardımcısı
 • Mehmet Hadi Tunç, Bakan Yardımcısı
 • Fatih Metin, Bakan Yardımcısı
 • Ayşe Ayşin Işıkgece, Bakan Yardımcısı
Web sitesi tarimorman.gov.tr/

GörevleriDüzenle

Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[2]

 1. Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak.
 2. Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile verimli kullanılmasını sağlamak.
 3. Çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek.
 4. Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak.
 5. Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
 6. Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.
 7. Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği hâlinde yürütmek.
 8. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı BirimlerDüzenle

Merkez TeşkilatıDüzenle

Yurt Dışı TeşkilatıDüzenle

 • Yurt Dışı Temsilcilikleri

Taşra BirimleriDüzenle

 • Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri
 • İl Tarım ve Orman Müdürlükleri
 • Araştırma Enstitüleri
 • Araştırma İstasyonları
 • Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri
 • Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri
 • Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri
 • Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Zirai Karantina Müdürlükleri
 • Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri
 • Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü

Sürekli Kurullar / Bağlı KuruluşlarDüzenle

Tarım ve Orman BakanlarıDüzenle

Ayrıca BakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle