Haydar Günver

Ali Haydar Günver (d. 1885, İstanbul) - (ö. 27 Nisan 1949), Türk siyasetçi.

Darülfünun Hukuk Mektebi mezunudur. Maârif Nezâreti İstatistik Kalemi Kâtipliği, Numune-i Terakkî Mektebi, İstanbul Leyli İdadisi Muavinliği, Kasımpaşa Numunei Rüştiye Mektebi Müdürlüğü, Kadıköy Merkez Rüştiyesi Müdürlüğü ve Malumatı Medeniye Muavinliği, Bursa Sultânî Mektebi Müdürlüğü, Kütahya Sancağı, Edirne Vilâyeti, Bursa, İstanbul Maârif Müdürlükleri, Maârif Nezâreti Tedrisatı İptidaiye Dairesi 2. Şube Müdürlüğü, Maârif Nezâreti Tedrisatı Taliye Dairesi 2. Şube Müdürlüğü, İstanbul Sultânîsi Müdürlüğü, İstanbul Mıntıkası Maârif Eminliği Muavinliği, Başvekâlet Muamelât Umûm Müdürlüğü, Başvekâlet Müsteşar Muavinliği, TBMM VI. Dönem (Ara Seçim) ve VII. Dönem Denizli Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim 2012. 11 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2013.