Hasip Aksöyek TBMM 1. Dönem'de aktif bir Maraş milletvekilliği yapmış Türk siyasetçidir.

Hasip Aksöyek

1882 yılında Maraş’ta doğmuştur. Maraş’ın öndegelen ailelerinden Emirmahmutoğlu ailesindedir. Eğitimini Maraş'ta tamamlamıştır. Hukukçudur. Maraş’ta, Zeytun’da (Süleymanlı), Elbistan’da ve Antep’te, adliye görevleri yapmış, Büyük Millet Meclisine Maraş temsilcisi olarak katılmadan önce Maraş sorgu hakimliğinde bulunmuştur.

Mecliste, İktisat, Orman, Madenler, İçtüzük, Adalet ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulunda görev yapmıştır. Dördüncü toplantı yılında üçüncü şubenin kâtipliğini yapmıştır. Mecliste yer alan Müdafaa-i Hukuk Grubunun karşısında bulunan ikinci grupta yer almıştır. Mecliste 44 konuşma, 3 soru ve 2 kanun önergesi vermiştir.

Mecliste dikkat çeken birçok konuşmalara imzasını atan Hasip Beyin ilginç konuşmalarından biri 1922 yılında olmuştur. Dahiliye Vekili Ali Fethi Okyar’ın makam odasına 17,5 liraya bir kalem takımı, o günkü deyimle, hokka takımı alması üzerine, Hasip Bey, bunu şiddetle eleştirmiş ve neticede, Dahiliye Vekili Fethi Bey bu parayı kendi cebinden ödemeyi teklif etmiştir. Dönemin Maliye Bakanının araya girmesiyle mesele kapatılabilmiştir.

TBMM 2. Dönemde Maraş milletvekilliğine adaylığını koymamıştır ve 1930 yılında ölmüştür.

Hasip Beyin ekonomik konulardaki ilginç bir çıkışı asgari ücretin yaz ve kış ayları için farklı şekilde tespit edilmesini istemiş olmasıdır. Dahili konularda, sosyal yardım konularında, hukukî konularda, askerî konularda ve kanunlarla ilgili görüşlerini dile getirmiştir.

Kaynakça değiştir