Harran (anlam ayrımı)

  • Harran - Şanlıurfa ili ilçesi
  • Harran Muharebesi - Antakya Prensliği ve Urfa Kontluğu ile Büyük Selçuklular arasında yaplan savaş (7 Mayıs 1104)
  • Harran Üniversitesi - Şanlıurfa'daki devlet üniversitesi.
  • Harran Ovası - Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan ova.
  • Kubbe ev- Harran'da çatıları kubbe şekilli kerpiç evler.