HOMO/LUMO

Kimyada, HOMO ve LUMO moleküler orbital tipleridir. Kısatlamarın açılımları sırası ile "highest occupied molecular orbital-en yüksek dolu moleküler orbital" ve "lowest unoccupied molecular orbital-en düşük dolu olmayan moleküler orbitaldir".

Bir molekülün HOMO ve LUMO diyagramı. Her bir daire orbitallerdeki bir elektronu temsil eder. HOMO' daki elektron tarafından absorbe edilebilecek kadar yüksek bir frekansta ışık elektrona çarptığında elektron LUMO' ya atlar.
CO2'nin HOMO' sunun 3D modeli
CO2'nin LUMO' sunun 3D modeli

HOMO ve LUMO arasındaki enerji farkı HOMO–LUMO boşluğu olarak adlandırılır. HOMO ve LUMO bazen ön moleküler orbital teorisinde ön orbitaller olarak adlandırılır. HOMO–LUMO boşluğu geçiş metal komplekslerinin sağlamlık, kararlılık ve çözeltilerde ürettikleri renkleri tahmin etmek için kullanılabilir.[1]

Organometalik kimyada LUMO lobunun boyutu pi ligandlarına eklenmenin nereden olduğunu tahmin etmede yardım edebilir.

SOMODüzenle

Bir radikalin yarı dolu HOMO' su SOMO' ya (singly occupied molecular orbital-tek dolu moleküler orbital veya semi  occupied molecular orbital-yarı dolu moleküler orbital) bir örnektir.[2] 

Ayrıca bkz.Düzenle

  • Frontier moleküler orbital teorisi
  • Diels–Alder tepkimesi
  • Elektron konfigürasyonu
  • Koopmans teoremi
  • Klopman-Salem denklemi
  • Ligand
  • Organik yarıiletken

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Griffith, J.S. and L.E. Orgel. "Ligand Field Theory". 17 Haziran 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Q. Rev. Chem. Soc. 1957, 11, 381-383
  2. ^ IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2. basım (the "Gold Book") (1997). Düzeltilmiş çevrimiçi sürümü:  (2006-) "SOMO".

Dış bağlantılarDüzenle

  • OrbiMol Moleküler orbital veritabanı