Hırvat vilayeti

Hırvat Vilayeti [a] (Osmanlıca: vilâyet-i Hırvatî) 16. yüzyılda Dalmaçya'daki bir Osmanlı vilayetiydi. [1] Başkenti Sinj idi.

1520'lerde Hırvatistan Krallığı ve Venedik Cumhuriyeti'nden Dalmaçya hinterlandı ve Lika'nın ele geçirilmesinden hemen sonra, Osmanlılar burayı bir sınır bölgesi olarak örgütlediler ve ona "Hırvat Vilayeti" adını verdiler.[2][3] Bu vilayetin topraklarının güney sınırı Cetina nehri, kuzey-batı sınırı ise Lika ve Zrmanja nehri idi.[3][4] Ayrıca Krka nehri etrafındaki bölgeyi de içeriyordu.[5] Bu bölge idari olarak Bosna Sancağına ait olan ve defterde kayıtlı olan Hırvat vilayeti olarak yönetiliyordu.[6]

1528'de Hırvat vilayeti ve Skradin kadılığı aşağıdaki nahiyelere sahipti: [7] [8]

 • Sinj ve Cetina
 • Dicmo
 • Zminje Polje
 • Vrhrika
 • Petrovo Polje ve Petrova Gora
 • Kosovo
 • Nečven
 • Strmica
 • Plavna Popina
 • Knin
 • Grahovo
 • Zečevo
 • Skradin
 • Zrmanja
 • Ostrovica
 • Benkovac
 • Bukovica
 • Kličevac
 • Karin
 • Nadin
 • Obrovac
 • Podgorje

Hırvat vilayetinin ilk valisi Malkoç Bey (Malkoč-beg) idi.[9] 1537 civarında Hırvat vilayetinin valisi Mahmud Bey'di. [1] Mohaç Savaşı'na vilayetten çok sayıda asker katıldı. Savaştan önce kaydolan Osmanlı askerlerinin çoğu Boşnak veya Hırvat olarak etiketlendi. [10] Hepsinin Müslüman isimleri vardı, bu da yeni fethedilen nüfusun İslamlaşma sürecinin varsayılandan çok daha hızlı olduğunu kanıtlıyor. [10]

Hırvat vilayeti, 1537'de yeni kurulan Klis Sancağı tarafından ilhak edildiğinde ortadan kalktı.[11][12]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ a b Moačanin 2006.
 2. ^ Dalmatia Between Ottoman and Venetian Rule: Contado Di Zara, 1645-1718. Viella. 2008. s. 144. ISBN 978-88-8334-334-6. 30 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2022. ... the Ottomans immediately imposed their administrative system on the conquered territory in the Dalmatian hinterland organising the whole territory of the Dalmatian hinterland and Lika as vilajet Hrvati. 
 3. ^ a b Croatia in the Late Middle Ages and the Renaissance: A Cultural Survey. Philip Wilson Publishers. 15 Ekim 2009. s. 67. ISBN 978-0-85667-624-6. 
 4. ^ Hrvatsko-Slavonska vojna krajina i Hrvati pod vlašću osmanskoga carstva u ranome novom vijeku. Barbat. 2007. s. 114. ISBN 978-953-7534-02-8. 
 5. ^ Šime Pilić, God. Titius, god.1, br. 1 (2008.), p 107
 6. ^ Različite refleksije osmanskog osvajanja srednjodalmatinskog zaleđa, Zašto su osmanski popisni defteri nezaobilazni izvori, Anali: Gazi Husrev-Begove Biblioteke;2013, Vol. 34, p. 103 "Areas that are examined in this paper were conquered before the formation of the Klis Sanjak and were administratively regulated within the Vilayet Croats, which belonged to the Bosnian Sandžak, and was so listed in the extensive census of the Bosnian Sanjak in 1530.
 7. ^ Šabanović 1959.
 8. ^ Povijesni atlas Bosne i Hercegovine: Bosna i Hercegovina na geografskim i historijskim kartama. Sejtarija. 2002. s. 60. ISBN 978-9958-39-010-4. 
 9. ^ Prilozi. Institut. 1978. s. 120. 
 10. ^ a b Fine 2010.
 11. ^ Mogućnosti. Matica hrvatska, Split. 2000. s. 75. 13 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2022. 
 12. ^ Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium: Approaching the "other" on the Borderlands Eastern Adriatic and Beyond, 1500-1800. CLEUP. 2007. s. 187. ISBN 978-88-6129-300-7. 1 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2022. Concerning the bordering Croat vilayet (in the Klis sandzak from 1537) ... 

KaynaklarDüzenle

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle

 • Šabanović, Hazim (1959). "Vilajet Hrvati i Kadiluk Skradin". Bosanski pašaluk: postanak i upravna podjela. Oslobodenje. s. 176. 10 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2022. 
 • Anali: Gazi Hüsrev-Begove Biblioteke. 2013, Cilt. 34, s. 103–115. 13p.