İslamlaşma

İslamlaşma; toplumun Sudan, Pakistan, İran, Malezya ya da Cezayir'de olduğu gibi İslam'a geçiş sürecidir. Çağdaş kullanımda, yerli olarak farklı bir sosyal ve politik arka plana sahip bir toplum üzerinde İslamcı bir sosyal ve politik sistemin dayatılmasına atıfta bulunabilir.

1940'tan önce kullanımda olan İngilizce eş anlamlı kelimeler, Müslümanlaştırmak ve Araplaştırmak (ör. Waverly Illustrated Dictionary) benzer bir anlam taşır. Müslümanlaştırma yakın zamanda, yeni kazanılan dinsel kimliğini güçlendirmek isteyen yeni din değiştirenlerin Müslüman uygulamalarını açıklamak için kullanılan bir terim olarak kullanılmıştır.

TarihçeDüzenle

AraplaştırmaDüzenle

Araplaşma, Arap olmayan bir alanda, giderek Arap dilinin veya Arap kültürünün nüfuzunun artmasını tanımlar.

Modern çağ (1970'lerden günümüze)Düzenle

Modern İslamlaşma, bireyin Müslüman değerlerine, topluluklarına ve kıyafet kurallarına dönüşmesi olarak görülüyor.

Ziya-ul-Haq'ın Pakistan İslamlaşmasıDüzenle

İran'ın İslam DevrimiDüzenle

Gazze Şeridinin İslamlaşmasıDüzenle

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle