Hüseyin Ayvansarayî

Hüseyin Ayvansarayî veya Ayvansaraylı Hafız Hüseyin, İstanbul camileri hakkında bilgi veren Hadikatü'l Cevami adlı eserin yazarı.[1]

Hadikatü'l Cevami (Camiler Bahçesi) kitabını 1781 (hicri: 1195) senesinde tamamlamıştır. Bu eser İstanbul'da bulunan cami ve mescitlerin bir ansiklopedisi niteliğindedir. Bu kitapta II. Mehmed'den bu yana yapılmış hemen hemen tüm camii ve mescitler anlatılır. Eser bu ibadethanelerin kitabelerini, yapılış öykülerini de içerir.

KaynakçaDüzenle