Hâkim et-Tirmizî

Hâkim et-Tirmizî (Farsçaالحكيم الترمذي; ö.932)[1], 9.-10. yüzyıllarda yaşamış Fars hadis bilgini ve sufi. "Et-Termizi" ya da "Termiz Ota" ("Termiz'in babası") olarak da bilinir.

Hâkim et-Tirmizî
Doğum Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Hasen et-Tirmizî
750 – 760 CE 133 AH - 143 AH
Tirmiz
Ölüm 932
Tirmiz
Kariyeri
Dalı Hadis ve fıkıh

EserleriDeğiştir

  • Kitab es-Salat ve Makasidiha (Dua ve maksatlari hakkında)
  • Kitâbû'l-Hac ve Esrarihi (Hac ve fazileti hakkında)
  • Kitâbû'l-İhtiyatot (İhtiyat hakkında)
  • Kitâbû'l-Cumeli'l-Lazım Ma'rifetiha (Bilinmesi gerekli cümleler hakkında)

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, c.15,s.196

Başvuru kitaplarıDeğiştir

  • Y. Marquet, Al-Hakim at-Tirmidi et le neoplatonisme de son temps (Université de Dakar, Travaux et Documents no. 2, 1976).
  • B. Radtke, "A Forerunner of Ibn al-Arabi: Hakim Tirmidhi on Sainthood," Journal of the Ibn Arabi Society (1989) 8: 42-49.
  • O. Yahya, "L'Oeuvre de Tirmidi (Essai bibliographique)" (411-480) in Melanges Louis Massignon Vol. 3 (Damascus: Institut Français de Damas, 1957).