Kut dili

(Guti Dili sayfasından yönlendirildi)

Kut Dili veya Guti Dili MÖ 3. binyılın sonlarında Sümer bölgesinde etkili olmuş, Zagros Dağları'nda yaşamış Gutilerin kullandığı sınıflandırılmamış dildir. Dil ile alakalı Sümer Kral Listesi'nde yer alan Sümer Guti Hanedanı'ndaki kral isimleri dışında herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

Kut dili
Bölge Zagros Dağları
Etnisite Gutiler
Dil ailesi
Dil kodları
ISO 639-3 none
Glottolog guti1235
Near East topographic map with toponyms 3000bc-en.svg

Walter Bruno Henning, kral isimlerinin gramer olarak Tarım Havzası'nda MÖ 6. ve 8. yüzyıllardan kalma metinlerden bilinen bir Hint-Avrupa dil ailesi kolu olan Tohar dilleri ile benzediğini ileri sürmüştür.[1] Ayrıca Benno Landsberger, II. Türk Tarih Kongresi'nde sunduğu Ön Asya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri adlı tebliğinde Henning gibi kral isimlerinin ve Gutium / Kutium kelimesinin kökeni üzerinden yola çıkarak Gutilerin Türklüğü hakkında iddialarda bulunmuştur.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Henning, Walter Bruno (1978). "Tarihteki ilk Hint-Avrupalılar". Ulmen, G.L. (Ed.). Toplum ve Tarih, Karl August Wittfogel Onuruna Denemeler. Lahey: Mouton. ss. 215-230. ISBN 9789027977762. 
  2. ^ Landsberger, Benno (2010). "Ön Asya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri". İkinci Türk Tarih Kongresi: (20-25 Eylül 1937, İstanbul) Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. ss. 98-110. ISBN 9789751623003.