Gruber

soyadı

Gruber, bir Almanca soyadı, şu anlamlara gelebilir: