Grignard reaksiyonu

(Grignard reaktifi sayfasından yönlendirildi)

Alkil halojenürlerin (R-X) magnezyum metali (Mg) ile tepkimesinden grignard bileşiği oluşur.

Grignard bileşiği: (X=Cl,Br...)