Gradyan

Bir skaler alanın yön türevi (gradyan) artımın en çok olduğu yere doğru yönelmiş bir vektör alanını verir ve büyüklüğü değişimin en büyük değerine eşittir. Örneklemek gerekirse bir odadaki zamandan bağımsız sıcaklık dağılımı düşünülebilir. Sıcaklık dağılımı skaler bir alandır ve kartezyen koordinatlarda olarak gösterilebilir. Bu dağılımın yöntürevi en çok ısınan yeri işaret edecektir ve yöntürevi büyüklüğü de o yöndeki ısınmanın miktarını verecektir. Başka bir örnek olarak bir yokuş ele alınabilir. Yokuşa onu üstten kesen bir düzlemden bakılırsa ortaya çıkan fonksiyon yokuşun eğim profili ' i verir (basitlik için yokuşu iki boyutta düşünmek faydalı olacaktır). Bu fonksiyonun yöntürevi yokuşun en dik yerini, yöntürevinin büyüklüğü de bu yerin dikliğini verir.

Bu şekiller açıktan koyuya doğru artan skaler alanları ve artışa doğru yönelmiş yöntürevi vektörünü göstermektedir.

TanımDüzenle

x genelleştirilmiş koordinatların kapalı gösterimi olmak üzere   bir f(x) fonksiyonunun yöntürevi

 

şeklinde gösterilir. Burada  , del işlemcisini temsil etmektedir. Başka bir gösterim ise grad f 'tir.

ÖrnekDüzenle

  olmak üzere f fonksiyonunun gradyanı:

 

olarak elde edilir.

Bir göndermeyi doğrusallaştırmaDüzenle

Herhangi bir f(x) göndermeyi, bir   noktasında

 

yaklaşımı yapılarak doğrusallaştırılabilir. g(x) doğrusu f(x) göndermesinin   noktasında doğrusallaştırılmış halidir.

Ayrıca bakınızDüzenle