Koguryo

Kore'nin eski krallığı
(Goguryeo sayfasından yönlendirildi)

Goguryeo veya Koguryo (Korece: 고구려) eski bir Kore krallığıdır.[1] Günümüz Kore yarımadasında, Çin doğusunda güney Mançurya ve güney Rusya Denizi'nin kuzeyinde ve güneyinde bulunmuştur.

Koguryo
고구려 (高句麗)
Koguryo
MÖ 37-668 (705 Yıl Süren Kore Hanedanlığı ve Devleti)
476 yılı Koguryo sınırları
476 yılı Koguryo sınırları
BaşkentJolbon (MÖ 37-MS 3)
Gungnae (3-427)
Pyongyang (427-668)
Yaygın dil(ler)Koguryoca
HükûmetMonarşi
Kral 
• MÖ 37–MÖ 19
Dongmyeong
• 391–413
Büyük Gwanggaeto
• 413–490
Jangsu
• 590–618
Yeongyang
Tarihçe 
• Kuruluşu
MÖ 37
• Büyük Gwanggaeto kampanyaları
391 - 413
• Koguryo-Sui Savaşları
Goguryeo-Tang Savaşı
• Dağılışı
668 (705 Yıl Süren Kore Hanedanlığı ve Devleti)
Nüfus
• Sayılan
3.500.000

Kurucusu Jumong'dur. Kendisi efsanelere konu olmuş usta bir okçu ve savaşçıdır. Babasının adı Hemosu'dur. Damul Ordusu' nun komutanıdır. Kurduğu Goguryeo (Koguryo, Goguryo), bugünkü Kore'de 705 yıl boyunca hüküm sürmüştür ve Kore'nin en büyük krallığı olmuştur.

Baekje ve Silla, Goguryeo ile birlikte üç Kore krallıklarından biriydi. Goguryeo, Kore yarımadasındaki toplumlarının sayesinde Çin ve Japonya'da politik ve dışişleri ile ilgili büyük bir güç haline geldi.

12. yüzyılda yazılmış ve Kore tarihi ile ilgili bir taslak haline gelmiş olan Samguk Sagi'ye göre Goguryeo'nun MÖ 37 yılında Buyeo'lu bir prens olan Jumong tarafından kurulmuş olduğunu gösterir. MÖ 2. yüzyılda Han Hanedanı'nın baskısı ile Gojoseon Krallığı'nın tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte halkı çeşitli ülkelere ve kabilelere göç etmiştir. Jumong bu dağılan ve Han zulmünde kalan halkı birleştirip tek sancak altında toplamış, Mançurya ve Kuzey Kore'yi işgal etmiş, Goguryeo krallığını kurmuştur.

Goguryeo Kuzeydoğu Asya'da önemli bir bölgesel güç olmasından Tang Hanedanı ile rekabetine kadar geçen zamanda güçsüz ve bitkin bir krallık haline gelmiştir. Bununla birlikte 668 yılında Tang ve Silla ittifakıyla Goguryeo devrilmiş böylece tarih sahnesinden çekilmiştir. Goguryeo yenilgisinden sonra toprakları Tang Hanedanı, Silla ve Balhae arasında bölünmüştür. Goryeo, Goguryeo'nun devamı olarak bilinmektedir. Goryeo'nun kurucusu Taejo dur.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Hoare, James (2020). Historical dictionary of the Republic of Korea (4. bas.). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1538119754. 

Ayrıca bakınız

değiştir

Goguryeo Kral isimleri