Goguryeo dili, Kore'nin üç krallığından biri olan Koguryo'da konuşulmuş ölü bir dildir. Buyeo dillerine aittir.