Gilbert (birim)

geçmişte kullanımmış bir ölçü birimi

Gilbert CGS birim sisteminde eskiden kullanılan bir ölçü birimidir. Kısaltması Gb dir. Birim adını manyetizma konusundaki ilk deneyleri başlatan kişi olarak bilinen İngiliz doktor William Gilbert'ten (1544-1603) alır. Bu birim günümüzde artık kullanılmamakla birlikte eski belge ve yayınlarda görülebilir.

Gilbert mıknatıslandırma birimi olarak bilinir ve tanımı amper-sargıdır. A amper, B biot ve n sargı sayısı olmak üzere,

.
.