Gerdankıran Ömer Efendi

Ömer Hulûsi Efendi ya da Ömer Hulûsi Gümüşhanevî (d. ? - ö. 7 Eylül 1875, İstanbul), II. Abdülhamid ve V. Murad'a şehzadelikleri sırasında Türkçe ve Osmanlı Edebiyatı eğitimi veren Mecelle Cemiyeti reisi, fakih, müderris.[1][2]

Sicill-i Osmanî'de Gerdankıran Ömer Hulusi Efendi

Gümüşhaneli olan Ömer Hulûsi Efendi, Gerdankıran lakabıyla anılmıştır. 1846 yılı sonlarında Bahriye müftülüğüne, 1854’te Yenişehir Fener kadılığına tayin edildi. Kasım 1856’da Edirne mollası oldu. Bir yıl sonra Mekke pâyesi, 1863’te İstanbul pâyesi aldı. Bu arada çeşitli medreselerde ders verdi ve dârülhadis müderrisliğine kadar yükseldi. Ölümünden sonra Kaşgari Murtaza Efendi Cami haziresine defnedildi.[1][3]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b Sicill-i Osmânî, III, 603;
  2. ^ "ABDÜLHAMİD II - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 25 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2021. 
  3. ^ Cevdet, Tezâkir, IV, 96-97;