Genelleştirilmiş ortalama

Bir genelleştirilmiş ortalama; Pisagorik ortalamalarını, yani aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve harmonik ortalamayı, aynı tanım formülünde birleştirip kapsayan bir soyut genelleştirmedir. Güç ortalaması veya Holder ortalaması adları da verilmektedir.

Eğer   sıfır olmayan bir pozitif reel sayı ise,   üslü genelleştirilmiş ortalama

 

ifadesine uyan   pozitif reel sayılardır.

Özellikler

değiştir

  = 1 hali aritmetik ortalama,   = - 1 harmonik ortalamasını ve t = 2 ise ortalama kare kökünü ortaya çıkartır. t limitte 0a yaklaşırsa, M(t') için verilen sayılar için limit o sayıların geometrik ortalamasını verir ve bu nedenle M(0) terimini geometrik ortalama olarak tanımlamak uygun olur. Bunun yanında t ∞ değerine limitte yaklaşmakta ise, M(t) verilen sayıların minimum değerine yaklaşım gösterir.

 • Birçok değişik ortalamalar gibi, genelleştirilmiş ortalama,   argümanlarının bir homojen fonksiyonudur. Yani   pozitif bir reel sayı ise,   reel sayılarının   üslü genelleştirilmiş ortalaması   teriminin   sayılarının genelleştirilmiş ortalamasına eşittir.
 • Yarı-aritmetik ortalamalar için uygulandığı gibi, ortalamanın hesaplanması birbirine eşit büyüklükte alt-blokların hesaplanması ile elde edilebilir.
 

Genelleştirilmiş ortalama eşitsizliği

değiştir

Genellikle, eğer   olursa, o halde   olur ve iki ortalama ancak ve ancak   ise birbirine eşittir. Bundan şu sonuç ortaya çıkartılır:

 

ve bu Jensen'in eşitsizliğini kullanılarak ispat edilebilir.

Özellikle,   ise genelleştirilmiş ortalama eşitsizliği hem Pisagorik ortalamaların eşitsizliğini hem de aritmetik ve geometrik ortalamaların eşitsizliğini içermektedir.

Özel haller

değiştir
 
n=2 için bazı uygulamalı hallerin vizüyel gösterimi'.
 •   - minimum,
 •   - harmonik ortalama,
 •   - geometrik ortalama,
 •   - aritmetik ortalama,
 •   - kuadratik ortalama,
 •   - maksimum.

Kuvvet ortalamaları eşitsizliğinin ispatı

değiştir

Karşıt işaretli ortalamalar arasındaki eşitsizlerin birbirine tıpatıp benzemesi

değiştir

p ve q endeksli güç ortalamaları arasında bir ortalama bulunsun:

 

O halde:

 

(Bu pozitif reel sayılı kesinlikle azalan bir fonksiyon olduğu için) iki tarafın da -1 üssü alınabilir:

 

Böylece -p ve -q üsleri olan ortalamalar için bir eşitsizlik elde etmiş oluruz. Aynı mantığı tersten de kullana bilip eşitsizliklerin birbirine aynı olduğu ispat edilebilir. (Bu sonuç ileri de kullanılacaktır.)

Geometrik ortalama

değiştir

Herhangi bir q değeri için, q üslü bir ortalama ile geometrik ortalama arasındaki eşitsizliğin şu yolla dönüşümü yapılabilir:

 
 

(Birinci eşitsizlik bir pozitif q için ispat edilmiş olması gerekir.)

Her iki tarafından q üssü alınırsa

 

olur. Her iki halde de   silsilesi için ağırlıklı aritmetik ve geometrik ortalamalar arasındaki eşitsizlik ele geçirilir. Bu Jensen'in eşitsizliği ve logaritmik fonksiyonun konkav olduğu gerçeklerinden faydalanarak ispat edilebilir.

 
 

(Kesinlikle azalan) exp fonksiyonu her iki tarafa tatbik edilirse, şu eşitsizlik ortaya çıkar:

 

Böylece, herhangi bir pozitif q değeri için şu ifade önerilir:

 

Bu eşitsizlik herhangi bir q ne kadar küçük olursa olsun hep gerçek olacağı için, q limitte 0a yaklaştıkça, bu eşitsizliğin sol ve sağ tarafları geometrik ortalamaya yaklaşıklık gösterir. q 0a yaklaşım gösterdikçe, güç ortalaması limitte geometrik ortalamaya yaklaşır:

 

Herhangi bir güç ortalamaları çifti arasındaki eşitsizlik

değiştir

Burada herhangi bir p<q için şu eşitsizliğin geçerli olduğu ispat edilecektir:

 
 • Eğer p negatif ise ve q pozitif ise, eşitsizlik yukarıda ispatı verilenin aynıdır:
 
 • Hem p pozitif hem de q pozitif ise ispat şöyle yapılır:

Önce şu fonksiyon tanımlanır:

   .

Burada f bir güç fonksiyonudur; bu nedenle ikinci türevi bulunup şöyle ifade edilir:

 

Bu f sahası içinde kesinlikle pozitif olur; çünkü q > p olduğu için f konvekstir.

Bu sonucu ve Jensen'in eşitsizliğini kullanarak, şu ifadeler elde edilir:

 
 

Bunun her iki tarafının 1/q üssü alınırsa (1/q)'nin pozitif olması nedeniyle bunun bir artan fonskiyon görülür ve elde edilen eşitsizlik şu olur:

 

Bu eşitsizlik ise ispat gereken sonucudur.

 • Hem p negatif ve hem q negatif ise, daha önce gösterilenlere aynı olan ifadeler geçerlidir ve bunlara -p ve -q konulursa, ispatı istenilen eşitsizlik yine elde edilir.

Minimum ve maksimum

değiştir

Minimum ve maksimum değerlerin üssel endeksleri

  ve  .

olan güç ortalamaları olduğu kabul edilsin. Böylece herhangi bir q değeri için

 

Maksimum için ispat şöyle yapılır: Genelliği kaybetmeden xi dizisinin artan olmadığını ve ağırlığının sıfır olduğu kabul edilsin. Bu halde eşitsizlik şu ifadeyle aynıdır:

 

Bu ifadenin iki tarafının da q üssü alınırsa, (qnun işaretine bağlı olarak) şu iki ifadeden birisi elde edilir:

 

≤ eğer q>0, ≥ eğer q<0.

Her iki taraftan   çıkartılırsa, elde edilen ifade

 

olur. Bu   ile bölünürse, ortaya çıkan ifade şudur:

 

1 - w1 sıfır değildir, böylece

 

İki taraftan x1q çıkartırsak ortaya çıkan ifade

 

olur. Bu epeyce açıkça anlaşılır; çünkü x1 herhangi bir xi değerine eşit veya o değerden daha fazladır ve böylece

 

Minimum için de ispat nerede ise aynı şekilde yapılır; ancak x1, w1 yerine xn, wn kullanılır.

Genelleştirilmiş -ortalaması

değiştir

Genelleştirilmiş ortalama (veya güç ortalaması) daha da genelleştirilip genelleştirilmiş f-ortalaması formülü ortaya çıkarılmıştır. Bu formül şöyledir:

 

Bu formüle göre güç ortalaması   olarak elde edilir.

Uygulamalar

değiştir

Sinyal üretilmesi

değiştir

Bir güç ortalaması bir doğrusal olmayan hareketli ortalama hizmeti görür. Bu küçük   için düşük sinyal değerlerine doğru kaydırma yapar ve büyük   için yüksek sinyal değerlerine önem sağlar. Hareketli aritmetik ortalamanın etkin uygulaması (yani smooth uygulaması) gerçekse verilen şu Haskell koduna göre

 powerSmooth :: Floating a => ([a] -> [a]) -> a -> [a] -> [a]
 powerSmooth smooth p =
  map (** recip p) . smooth . map (**p)

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir