Genç Haritacılar Günleri

Genç Haritacılar Günleri (GHG) iki yılda bir gerçekleştirilen uluslararası katılıma açık ulusal bir öğrenci etkinliğidir. Sloganı "Üretme ve paylaşma heyecanıyla dolu her yaştan"dır. GHG Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Genel Merkezi ve Şubelerinin desteğinde Türkiye'de bulunan üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü evsahipliğinde ve Bölümün bulunduğu ilin bağlı olduğu HKMO Şubesinin ortaklığıyla yapılır. GHG'nin amacı jeodezi ve fotogrametri (harita mühendisliği) öğrencilerini teknik ve sosyal bir etkinlikle bir araya getirerek aralarında bir köprü kurmaktır. Etkinlik şimdiye dek:

  1. 2001 yılında İTÜ, YTÜ ve HKMO İstanbul Şubesi iş birliği ile İstanbul'da,
  2. 2003 yılında KTÜ ve HKMO Trabzon Şubesi iş birliği ile Trabzon'da,
  3. 2005 yılında İTÜ ve HKMO İstanbul Şubesi iş birliği ile İstanbul'da,
  4. 2007 yılında ZKÜ ve HKMO Ankara Şubesi iş birliği ile Zonguldak'ta,
  5. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi ve HKMO Konya Şubesi iş birliği ile Konya'da,
  6. 2011 yılında ise Kocaeli üniversitesi ve HKMO Kocaeli Bölge Temsilciği ile Kocaeli'de gerçekleştirilmiştir.

2005 yılındaki etkinlik Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Buluşması (IGSM: International Geodetic Student Meeting) ile birleştirilmiştir. Böylece tarihinde ilk kez GHG ve IGSM benzer bir etkinlikle birleşmiştir.

Dış bağlantılar

değiştir