Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye'de 6235 (7303) sayılı yasalarla kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Mezun olan her serbest harita mühendisinin üye olması zorunlu olan oda 4 Nisan 1955 günü kurulmuştur. Kısa adı HKMO'dur.

Logosu

Şubeler:

Dış bağlantılar

değiştir