Geçici Koalisyon Yönetimi

(Geçici Koalisyon Yönetimi (Irak) sayfasından yönlendirildi)

Geçici Koalisyon Yönetimi, Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarı'nın yıkılmasından sonra 21 Nisan 2003 - 28 Haziran 2004 tarihleri arasında bu ülkeyi yönetmiş olan çokuluslu güç. ABD ve İngiltere dışında 32 ülkenin daha katkı yaptığı geçici koalisyon yönetimi bu süre zarfında Irak'taki yasama, yürütme ve yargı işlemlerini uyguladı.

Siyasi görevi
Önce gelen:
Saddam Hüseyin
Irak Cumhurbaşkanlığı
9 Nisan 2003 - 28 Haziran 2004
Sonra gelen:
Ayat Allavi
Önce gelen:
Saddam Hüseyin
Irak Başbakanlığı
21 Nisan 2003 - 28 Haziran 2004
Sonra gelen:
Ayat Allavi