Gastrodermis

Gastrodermis Knidlilerin gastrovasküler boşluktaki hücrelerinin bir astar zar olarak görev yapan iç tabakasıdır. Terim aynı zamanda Ktenoforların (Taraklılar) analog iç epitel tabakaları için de kullanılır.