Gacallar

Gacallar, Trakya yerlilerinden kabul edilen bir halktır. Yunanistan ve Bulgaristan dâhil Trakya'nın her yerinde yaşamaktadırlar.

KökenDüzenle

Çeşitli teoriler mevcuttur: Gacallar, Deliorman bölgesinin Osmanlı öncesi Türk halkı olduğuna dair iddialar vardır. Kuzey'den gelmişlerdir ve Çıtaklarla ve Gagavuzlarla ilgileri de düşünülür. Osmanlılarla tanışıp karışınca İslam'a geçmişlerdir.

İkincisi ise; 93 Harbi'yle bu bölgeden Türkiye'ye göçüp de Trakya'da kalanların, burada meskün buldukları yerli ve İslam halktır. Onlara yerli anlamında Gacal diyenlerse, Deliorman göçmeni Gacal, Tatar, Pomak ve Yörük göçmenlerdir. Türk Trakyasının bu ikinci Gacalları, gerçekte Yörük ve Tatar Türkleridir.

DilleriDüzenle

18.yy'a kadar Traklar gibi geçmişte Trakça dilini kullanmaktaydılar. Şu an ise bölgeden bölgeye farklılık gösterebildiği gibi Trakya'da yaşayan bütün Gacalların konuştuğu dil Türkçedir.[kaynak belirtilmeli]

YerleşimDüzenle

Gacallar'ın, çoğunlukla Balkanlar'da yaşadığı ve özellikle Bulgaristan (Deliorman) [1] ve Türkiye'de çoğunlukla Trakya bölgesinde yaşadıkları belirtilmektedir. Örneğin, bir sınır ilçesi olan Kofçaz ve Edirne'nin Keramettin Köyü halkı kendilerini Gacal olarak tanımlamaktadır. Türkiye Trakyasında bulunan şehirlerimizin tümünde Gacal yaşamaktadır. Nüfuslarının toplamda 14.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.[1]

Rus bilgini Moşkov gibi kimi tarihçiler, Gacalların Peçeneklerin soyundan geldiklerini ileri sürerler. Şkorpil gibi bilginlerse, Asparuh Han'ın yönetiminde ilk Tuna Bulgar Devletini kuran Türklerin torunları olduklarını sanırlar.

Türklerin fiziksel tipi, özellikle kentlerde, pek belli olmaz. Ancak, Gacal denilen Deliorman Türkleriyle Kırcaali'nde yaşayan Türkler, başka kavimlerle pek karışmış değildir.[2]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Encyclopedia of the Stateless Nations. Greenwood Press. 2002. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2010. 
  2. ^ M.Türker Acaroğlu (1988). Bulgaristanda Türkçe Yer Adları Kılavuzu. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı.