GMAT (Graduate Management Admission Test - Lisansüstü Yönetime Geçiş Sınavı) lisansüstü eğitim için İngilizce ve matematik yeteneklerini ölçen standardize edilmiş bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Dünya genelinde üniversiteler bu sınav sonucunu lisansüstü eğitime kabul için bir kriter olarak kullanırlar. Sınav bilgisayarda yapılır. Bilgisayar teknolojisinin yeterli olmadığı bazı bölgelerde ise sınav kâğıt üzerinde yapılır. Nisan 2012 itibarıyla sınava giriş ücreti 250$'dır.[1]

KapsamDüzenle

Sınav, öğrencilerin sözel, sayısal ve eğitim hayatları boyunca geliştirdikleri analitik yazma yeteneklerini ölçmeyi hedefler. Sınava girenler bu üç alandaki soruları cevaplarlar.[2] Sınavı tamamlamak genelde dört saat sürer.

Sınav sonucunda elde edilen puan beş yıl boyunca kullanılabilir. Sınavda alınabilecek en yüksek puan 800'dür. Son üç yılın sınav ortalaması 542.3'tür.

The Analytical Writing Assessment (AWA) sınavın ilk bölümündeki testtir. Bundan sonra sayısal ve en son olarak sözel gelir.

Analitik yazmaDüzenle

Analitik yazma bölümü (The Analytical Writing Assessment) iki kompozisyondan oluşur. Birincisinde öğrenci kendisine verilen bir argümanı analiz etmek zorundadır, ikincisinde ise yine kendisine verilen bir konu hakkında yorum yazmak zorundadır. Her bir kompozisyon için verilen süre 30 dakikadır ve bu testlerden alınan puanlar 0 ile 6 arasındadır. Kompozisyonlar bir bilgisayar ve bir insan tarafından değerlendirilir. Her iki değerlendirici komposizyonlara 0 ile 6 arasında bir puan verir. Eğer verilen bu iki değerlendirme 1 farklılık gösterirse bunların ortalaması alınır. Eğer verilen bu iki değerlendirme bir puandan fazla farklılık gösterirse üçüncü bir değerlendirici tarafından daha değerlendirilir.

Kompozisyonları değerlendiren bilgisayar programı Vantage Learning tarafından geliştirilen "IntelliMetric" yazılımıdır. Bu program birkaç dil ve yapı özellikleriyle yaratıcı yazıları analiz eder. İkinci ve üçüncü değerlendiriciler ise insandır. Bunlar da öğrencinin fikirlerini ve bu fikirleri planlı ve açık bir şekilde ifade edebilme yetisini değerlendirir.

Analitik yazma bölümündeki iki kompozisyon 0 (en düşük) ile 6 (en yüksek) arasında puan ile değerlendirilir.

 • 0 Tamamen okunaksız veya verilen konuyla alakasız bir kompozisyon.
 • 1 Eksik bir kompozisyon.
 • 2 Kusurlu bir kompozisyon.
 • 3 Sınırlı bir kompozisyon.
 • 4 Yeterli bir kompozisyon.
 • 5 Güçlü bir kompozisyon.
 • 6 Mükemmel bir kompozisyon.

Son üç yılda bu kompozisyon testinin ortalaması 4.4 olmuştur.

Sayısal bölümDüzenle

Sayısal bölüm 75 dakikada cevaplanması gereken 37 çoktan seçmeli sorudan oluşur. İki çeşit soru tipi vardır: problem çözme ve veri yeterliliği. Sayısal bölüm 0 ile 60 arasında puan alır. Son üç yılda bu bölümün sınav ortalaması 60 üzerinden 36.2'dir. 50'nin üzerinde puan az rastlanır. Sınavda hesap makinesi kullanılmaz.

Problem çözmeDüzenle

Bu bölüm öğrencinin sayısal düşünme becerilerini ölçer. Problem çözme soruları çoktan seçmeli aritmetik, basit matematik ve geometri sorularından oluşur.

Veri yeterliliğiDüzenle

Veri yeterliliği bölümü öğrencinin sayısal düşünme becerisini ölçmeye yöneliktir. Öğrenciye iki açıklama ile birlikte bir soru verilir. Öğrenci sorunun açıklama olmadan çözülüp çözülemeyeceğine veya problemi çözmek için yeterince veri olup olmadığına karar vermek zorundadır.

Sözel bölümDüzenle

Sözel bölüm 75 dakikada cevaplanması gereken 41 sorudan oluşur. Üç çeşit soru tipi vardır: cümle düzeltme, mantıksal düşünme, okuma ve anlama. Son üç yılda bu bölümün puan ortalaması 60 üzerinden 27.9'dur. Genelde 44 üzeri puan alan az sayıdadır.

Cümle düzeltmeDüzenle

Cümle düzeltme bölümü öğrencinin Amerikan İngilizcesi gramerini, kullanımını ve stilini ölçer. Bu bölümdeki sorularda verilen yazıda bir cümlenin altı çizilir ve bu altı çizili kısmın yerine gelebilecek doğru cevap aranır.

Mantıksal düşünmeDüzenle

Bu bölümde öğrencinin kritik düşünme yeteneği ölçülür. Öğrenciye verilen bir argümanın analiz edilmesi istenir.

Okuma ve anlamaDüzenle

Bu bölümde öğrencinin okuma ve okuduğunu anlama yeteneği ölçülür.

İstenen puanlarDüzenle

Pek çok okul kabul ettikleri en düşük puanı yayınlamazlar. Fakat okullar genelde son aldıkları öğrencilerin ortalama GMAT puanlarını yayınlarlar ve bu da o okula girmek için gerekli minimum puan hakkında bir fikir verir.

Kaliteli ekonomi okullarının çoğu 600 puanın üzerinde bir puanla öğrenci alır. Örneğin Harvard Business School'un GMAT ortalaması 720 civarındadır.

Kayıt ve hazırlıkDüzenle

 • Sınava girecek olanlar internet üzerinden veya sınav merkezini arayarak kayıt yaptırabilirler. Sınava girmek için öncesinden gün almak mecburidir.
 • Farklı eğitim kurumlarının hazırladıkları kitaplarla sınava hazırlanılabilir veya kurs alınabilir.
 • Sınav ücreti 250$'dır.
 • Sınava girdikten sonra tekrar girebilmek için 31 günün geçmesi gerekir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2012. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2012.