G22, Yirmi ikiler grubu veya Willard Grubu, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği liderleri tarafından 1997'de duyrulan bir birliktir. Amaç, maliye bakanları ve merkez bankası müdürleri arasında küresel finans sistemi üzerine önerilerde bulunmak için fikir alışverişinde bulunmaktı. G22 ülkeleri, G8'in Rusya olmayan hali olan G7 ve bunlara eklenen 14 ülkeden oluşur. Grup, ilk toplantısını Washington, DC'de 1998'de gerçekleştirdi. 1999'da ise yerini G20'ye bıraktı.

Hong Kong, Singapur, Malezya ve Tayland G22 üyesiyken yeni kurulan G20'ye katılamadılar. Onların yerine Avrupa Birliği, Türkiye ve Suudi Arabistan grubun üyeleri oldu. Polonya, G22 üyesiydi ancak temsil hakkını AB'ye devretmiştir.

  G8 ülkeleri
  Ek 14 ülke

KaynakçaDüzenle