Gümüş halojenür

bir halojen ve gümüş elementi arasında oluşabilecek bileşiklerden birisi
(Gümüş halid sayfasından yönlendirildi)

Gümüş halid (veya gümüş) bir halojen ve gümüş elementi arasında oluşabilecek bileşiklerden biri. Özellikle, brom, klor, iyot ve flordan her biri sırasıyla gümüş bromür (AgBr), gümüş klorür (AgCl), gümüş iyodür (AgI), ve gümüş florürün her 3 formunu da oluşturmak için gümüş ile tepkime verebilir.

Grup olarak sıkça gümüş halidler olarak anılırlar ve sıkça AgX gösterimi ile temsil edilirler. Çoğu gümüş halid +1 yükseltgenme basamağında gümüş atomu içermesine karşın +2 yükseltgenme basamağına sahip gümüş atomu içeren gümüş halidlerde bilinir. Gümüş(II) florür bunun kararlı bir örneğidir.

Gümüş halidler ışığa duyarlı kimyasallardır ve genelde fotoğrafik film ve kâğıtlarda kullanılırlar.

KaynakçaDeğiştir