Güç (Yıldız Savaşları)

Star Wars'ın kurgusal evreninde bir enerji kaynağı

Güç, Jedi ve Sith sisteminin gerisindeki güç, bir doğaüstü olan, bağlayıcı ve her an her yerde bulunan, hissedilen kuvvet anlamındadır.

Darth Vader ve Obi-Wan Kenobi güce uzanırken.

Jedi Ustası Obi-Wan Kenobi' nin tanımladığı "bütün yaşamı yaratan enerji alanı" bazı topluluk ve organizasyonlarda güç düşüncesi, duygusal varlıkların yetenekleri ve zekaları doğrultusunda düşünerek Tanrı ile aralarında kurduğu bir çeşit iletişim şeklidir.

Güç görünüşte duygusal varlıkların midi-chlorian ölçülerindeki sayılarında saklıdır. Jedi ve Sith' lerin sahip olduğu güç ise doğumları ile beraber kazandıkları güçtür. Birçok farklı grup gücü kullanış ve görüşleri doğrultusunda yorumlamaktadırlar.

Yoda'ya göre varlıklar sadece et ve kemikten değil aynı zamanda etraflarındaki "Güç"ten yaratılmışlardır.

Güç'ün tanımı değiştir

Güç, bakış açısına göre Aydınlık Taraf, Karanlık Taraf, Birleştirici Güç ve Yaşam Güç'ü olarak dörde bölünmüştür. İlk iki açıdan Güç, çeşitli sebeplerden ahlaki alan ile ilgilidir. Aydınlık tarafın Güç'ü yüzeysel olarak iyilik yapmak, iyi olmak ve şifa dağıtmaktır ancak karanlık tarafın Güç'ünün özelliğini sıralarsak korku, kin, saldırı ve kötü niyettir. Sonraki iki açıdan açıklama Jedi felsefesi için önemlidir. Birleştirici Güç, uzay ve zamanın birbirine girerek bütünlük arzettiğini anlatır. Yaşam Güç'ü ise yaşam ve yaşam enerjisi ile alakalıdır. Bazı Jedi'lar, "Güç, yaşamdır; yaşam ise güç." der. Sith'ler içinse güç karanlık tarafın tanrısıdır.

Güç'ün tek bir kuralı vardır:

Duygu yoktur, huzur vardır
Cehalet yoktur, bilgi vardır
Hırs yoktur, sükunet vardır
Ölüm yoktur, güç vardır